Księga Gości - Przeglądanie

Rodzina Bytomski

stary śląski ród rycerski herbu Lew

Bytomski herbu Lew

Protoplastami rodu  Bytomskich byli Panowie z Bytkowa herbu Kozieł

Historia ludów śląskich od pradziejów.

Na obszarze Śląska pierwsi Słowianie pojawili się w 1. połowie VII wieku przybyli oni ze wschodu z nad Dniepru.

Zajmowali się przede wszystkim rolnictwem, znali obróbkę brązu i żelaza.

Budowali domy owalne bądz w kształcie podkowy.

W połowie VII wieku dotarły na Śląsk grupy ludności awaro-słowiańskiej znad Dunaju, które przyniosły ze sobą

osiągnięcia kultur porzymskich  i koczowniczych, z którymi zetknęły się na tamtym obszarze.

Tzw. strefa Devinska Nova Ves wyparła na północny zachód poza Przesiekę Śląską przybyłych tu nieco wcześniej Słowian

ze strefy Sukov-Dziedzice.

Najsilniejsze oddziaływania przybyszów znad Dunaju są widoczne na górnym Śląsku, a śladami ich pobytu są

importy awarskie i bizantyjskie, obtaczana ceramika oraz kurhanowe groby ciałopalne.

Z połowy IX wieku pochodzi pierwsze źródło wymieniające nazwy plemion Śląskich.

Jest nim sporządzony około 845 r. do celów militarno-wywiadowczych spis plemion oraz wykaz ich grodów tzw. Geograf Bawarski.

Wśród wielu ludów wymienia on także plemiona śląskie, w tym Ślężan 15 grodów, Dziadoszan 20 grodów, Opolan 20 grodów i ołężyców z 5 grodami.

W X wieku Górny Śląsk przynależy do państwa Czeskiego.

Jednakże pod koniec X wieku został własnością pierwszych Piastów.

Księstwo Bytomskie

Na terenie księstwa Bytomskiego najstarszym miastem był Bytom.

Legendy mówią, że jego dzieje sięgają czasów Bolesława Chrobrego. Najstarsze dzieje grodziska na wzgórzu św. Małgorzaty

należy łączyć z okresem panowania Bolesława II Śmiałego ok. 1070r.

Historia rodu Bytomskich

Legenda o rycerzu Michale z Bytkowa

zobacz:

Bytomscy to jeden z najstarszych rodów śląskich.

18 marca roku 1299-  Michałko z Bytkowa na dokumencie Kazimierza, księcia bytomskiego.

Rodzina Bytomskich herbu Lew (  de Bythow, de Bitkow ) pierwsi właściciele grodu Bytkowa.

Szlachta rodu rycerskiego , pierwszym znanym przodkiem był Michałko właściciel Bytkowa on był ojcem

Dzierzka , synami Dzierzka byli Maszko , Michałko i Przedbór ( Piotr de Bythow ). Synem Przedbora był

Dietko, Dieczko von Bittkow.

Bytomscy pierwotnie wywodzą się z Bytkowa dzisiejszej dzielnicy Siemianowic Śląskich. Była to wioska która wchodziła w skład 

księstwa bytomskiego a jej pierwszym właścicielem był Michałko 

Herb Siemianowic:

Pierwsze wzmianki w dokumentacjach i źródłach historycznych na temat Bytkowa pochodzą z XIII w. W 1298 r. pojawiła się

 pierwsza wzmianka w dokumencie biskupa Jana Muskaty o Bytkowie wchodzącym dzisiaj w skład miasta Siemianowic.

Według opowiadań i legend, dawno żyli tu trzej bracia - Siemion, Michałko i Maciej właściciele stawów rybnych. Od ich imion miały

 powstać nazwy okolicznych wiosek: Siemianowic, Michałkowic i Maciejkowic. Najstarsza z dzielnic Siemianowic to Bytków której

 właścicielem był Michałko pierwszy znany przodek rodu von Bittkow pózniejszych( Bytomskich ) .

W 1440 r. właścicielem Bytkowa był Dzietrzych, 16 lat później Deczko, a następnie Franczka

Za czasów panowania książąt bytomskich rodzina von Bittkow należała do elity władzy. Maczko ( Mikołaj de Bythow ) brat  

  Przedbora ( Piotra de Bythow )  był sędziom ziemskim w Bytomskim w latach 1390-1430 a kolejny brat

Michałko Bythowsky był sędzią raciborskim. 

Przodek lini toszeckiej Przedbór de Bythow piastował urząd starosty toszeckiego.

 Właśnie to Przedbór de Bythow  ( Piotr de Bythow ) dał początek toszeckiej linii rodu Bytomskich.

Przedbór,  – staropolskie imię  męskie, złożone z członów Przed- ("przed", ale też "naj" i wiele innych znaczeń) i -bor ("walczyć, zmagać się"). Oznacza "wojownik nad wojownikami".

pierwotnie nasz przodek na Toszku pisał się Przedbór de Bythow a następnie występuje on w dokumentach jako

Petre de Bewthumy czyli już Bytomski

Tak na przykład:

KOLEGIATA W NIEMODLINIE 1389 – 1461.

W zespole zachowały się również 2 dokumenty Wacława biskupa wrocławskiego z 1414 i 1416 r. , który ogłosił testament 

 Aleksego Keterlini kanonika wrocławskiego i prepozyta niemodlińskiego o nadaniu 10 grzywien czynszu  dla wikariuszów kościoła

 kolegiackiego, oraz darowanie przez władze miast Toszka i Pyskowic wymienionych czynszów z dóbr księcia Kazimierza.

Dokument ten wymienia składy władz obu miast.

Osobiście widziałem ten dokument z 1416 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i posiadam jego kopie.

W skład władz  miasta w Toszku wchodził: Petre de Bewthumy. ( Przedbór, Piort Bytomski )

 

Na dokumencie Kazimierza Wielkiego 

12 lipca 1351 r. Przedbór syn Dzierzka de Bythow 

 

Bytomski w książce Johannesa Chrząszcza: Historia miast Toszek i Pyskowice

25 marca 1421

"Pyskowice wraz z Toszkiem pożyczyły od Opola ogromną sumę 600 marek. Dokument z transakcji zachował się

do dzisiaj i jest z różnych powodów bardzo interesujący. W skład magistratu wchodziło wówczas czterech rajców:

Swenko Kowal, Peter Bytomski, Johanes Laurency, Andreas Sampt"

Pożyczka została przeznaczona na budowę murów obronnych wokół miasta Toszek

 

Na dokumencie Kazimierza księcia Oświęcimskiego

15 listopada 1434 r. już jako starosta toszecki Przedbór ( Przedborius de Bytkow, de Bitkow).

Przedbór de Bytkow , de Bitkow miał syna który występuje w dokumentach jako 

Dietko, Dieczko von Bitkow

na dokumencie  Przemysława księcia toszeckiego, Toszek 12 marca 1463 r.

 

Oto formy piśmienne miasta Bytomia które zmieniały się na przełomie wieków:   

  Bethaniae ad Oderam, Bythonia, Bethania, Bewthum, Bithomia, Bitum castrum: Beuthen ,Dynastia Bythomiensis(Bytom).  

a formy piśmienne Bytkowa to:  

 Bytków , Bytkow, Bitkow ,Bittkow, Bythow .

 

  Rody wywodzące się od Panów z Bytkowa to:

Bytomscy, Bujakowscy, Chudowscy, Makoszowscy, oraz ród Wrochemów ( Wrochnik ).

zobacz dzieje rodów klikając w herb: 

            

 

nazwisko Bytomski nowych dziejów :

w zależności od lini

Bytomski, Bytumski, Bitomski, Bytomsky, Bytumsky, Bitomsky.

Linia Czechslovakia: Klubouky, Hustopece ur. 1731 Fabian Bitomsky

Linia opolska Bytumsky:  Philippo Bytumsky ur. 1739 Kliscow Opolskie.

Według wpisów z ksiąg kościelnych od 1690 parafi Toszek które zachowały po dziś dzień

  Linia toszecka: Simon Bytomski ur.1740 Kotliszowice Schlesien Preussen,  

Margaretha Bitomski ur.1757  Pawlowitz Schlesien Preussen.

Nazwisko 'Bytomski' najczęściej występuje w:

  1. Gliwice (63) osoby

  2. Strzelce Opolskie (42) osoby

  3. Ruda Śląska (42) osoby 

  4. Racibórz (36) osoby

  5. Zabrze (26) osoby 

  6. Chorzów (21) osoby 

  7. m. Gliwice (20) osoby  

  8. Chrzanów (17) osoby  

  9. Bytom (14) osoby  

  10. Wodzisław Śląski (13) osoby 

 

WSZYSTKIE LINIE RODU Z BYTKOWA

ZOBACZ

 

Rejestr śląskich rodów szlacheckich na dokumentach papieskich

( Breslau 1295-1378 ).

zobacz.

 

Zdjęcie ślubne Bytomscy - Gralla - Sarnów rok 1936

 

W posiadaniu naszej rodziny jest sporządzona przez Herrn Konigl Feldmesser mapa Sarnowa z 1843 r

na której są wskazane własności ziemskie rodziny Bytomski i ze strony mojej matki rodz. Matusz i Rak

Zamek w Toszku dawniej: ( niedawno odkryto fundamenty murowanej wieży pochodzącej z XIII wieku).

Zamek w Toszku dzisiaj :

I zjazd Bytomskich z okazji 750-lecia Bytomia 2004 r.

 

 

 Wypowiedzi Śląskich emigrantów z okolic Toszka którzy wyjechali do ameryki około roku 1850 którzy oznajmiają dla ciekawskich.

My dycki byli Polakoma. 

My zawżdy rządzili doma po polsku.

i podawali w rubryce kraj pochodzenia " - POLAND" której przecież na mapie z powodu rozbiorów już nie było.

Monsignore Frank Kurzaj: Dla nich Płużnica Wielka jest ważniejsza niż Nowy Jork

Kiedy Jan Paweł II podczas pielgrzymki do USA przyjął na audiencji wiernych z Panny Marii, usłyszał: „Ojce Swienty, my tu nie mówimy. My tu rzondzymy! My tu se nie modlymy. My tu rzykomy!”(rzondzić – znaczy po śląsku mówić, rzykać – modlić się). 

Czasem dopiero na łożu śmierci. Ks. Wojciech Reisch opowiada, że kiedy przychodzi do starych, schorowanych ludzi, kiedy z nimi modli się, śpiewa stare pieśni, wtedy na ich twarzach pojawia się błogie szczęście: wracają w krainę dzieciństwa, do języka, jakim mówi ich serce. Na pogrzebach – choć brzmi to dość kontrowersyjnie dla naszych uszu – śpiewają „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

 

 

Drzewo genealogiczne

małżeństwo:

 ur. 1730  Simon Bytomski - Rosalia Bytomski z domu Stranciszka -Kotliszowice

Ślub : 22 Maj 1759

dzieci :

ur.1760 Matias Bytomski , ur.1768 Iwona, ur. 1771 Silwia Bytomski  ur. 21.10.1774 Simon Bytomski -Kotliszowice

_____________________________________________________________________

małżeństwo

ur. 1774 Simon Bytomski - ur. 1798 Catharina Bytomski z domu Knopik - Świbie

dzieci:

ur. 22.10.1824 Martin Bytomski, ur. 04.06.1840 Anton Bytomski -Sarnow

                        _______________________________________________________________________

                            Martin Bytomski dzieci: ur.1856 Franz Bytomski, ur 1853 Johan Bytomski - Sarnow

____________________________________________________________________________

małżeństwo:

ur. 1840 Anton Bytomski  - Kosalia Bytomski z domu Ganszczyk

dzieci:

August Bytomski, Teodor Bytomski, ur.08.06.1869 Anton Bytomski, Jozef Bytomski, Katarina Bytomski

Sarnow

________________________________________________________________________________________

małżeństwo:

ur. 1869 Anton Bytomski - ur.1886 Konstantyna Bytomski z domu Poczesniok

dzieci:

09.06.1910 Edward Bytomski, 1913 Paulina Bytomski, 1915 Anna Bytomski, 1917 Ryszard Bytomski

1925 Maria Bytomski - Sarnow

_______________________________________________________________________________________

małżeństwo:

ur. 09.06.1910 Edward Bytomski - ur.29.08.1922 Klara Bytomski z domu Stania

dzieci:

10.10.1947 Franciszek Bytomski, 07.06.1946 Ryszard Bytomski, 29.10.1949 Wiktor Bytomski,

24.12.1955 Józef Bytomski - Sarnów

_______________________________________________________________________________________

małżeństwo:

ur. 10.10.1947 Franciszek Bytomski - ur. 29.09.1952 Magdalena Bytomski z domu Matuszowic

dzieci:

 Andrzej Bytomski,  Marcin Bytomski - Toszek

 ________________________________________________________________________________________        

małżeństwo:

     Martin Bytomski -  Justine Bytomski z domu Glowania

dzieci: Louis Bytomski

______________________________________________________________________________________

małżeństwo:

 Andrzej Bytomski -  Beata Bytomska z domu Nowak

dzieci:

 Dawid Bytomski, Natalia Bytomska, Dariusz Bytomski - Toszek

 

Najważniejsza jest Rodzina, szukaj swoich korzeni !!!

autor strony: Andrzej Bytomski

 

kontakt e-mail: eurocoin@poczta.onet.pl

Ciekawe linki:

Strona firmowa - liczarki

Prezentacja liczarki

www.genealog.home.pl/

http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/bytomski.html

 

 

04">

STRONY DOMOWE i RODZINNE - GENEALOGIA

Genealogia i Heraldyka  

HISTORIA - RELIGIA - GENEALOGIA